Dr Joanna Borak- Kwapisz | psycholog | coach zdrowia |

Zdrowie jest normą, a choroba jest zakłóceniem harmonii w organizmie. Zadaniem leczenia jest przywrócenie tej harmonii, którą osiąga się zachowując zgodność i współdziałanie pomiędzy procesami fizycznymi i psychicznymi. Wszelkie działania na ciało, wywierają wpływ na psychikę i odwrotnie: każdy impuls psychiczny nie pozostaje bez wpływu na ciało.

W zdrowym ciele, zdrowy duch.

Pozostajemy zdrowi, kiedy dbamy o siebie i zwracamy uwagę na sygnały, które wysyła nam ciało.
Każdy może przyspieszyć i zwielokrotnić efekty leczenia, jeżeli położy nacisk na świadomość własnych potrzeb psychicznych i fizycznych, umiejętność samoobserwacji, trafne ustalenie metod postępowania i wytrwałości w leczeniu. Choroba nie zwalnia od dyscypliny, ale wymaga modyfikacji oraz dostosowania aktywności do potrzeb i realiów życiowych.